ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Inkomstbasbeloppet är en beräkningsgrund för pensioner och försäkringsförmåner

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet är ett ekonomiskt index som används för att årligen justera olika avgifter och bidrag. Det är Pensionsmyndigheten som beräknar kommande års inkomstbasbelopp och regeringen fastställer beloppet.

Normalt föreslår Pensionsmyndigheten inkomstbasbeloppets storlek i slutet på oktober året innan de ska börja gälla. Därefter fastställer regeringen beloppet i början på november.

För 2024 är inkomstbasbeloppet på 76 200 kronor.


Inkomstbasbeloppet jämfört med prisbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet jämfört med prisbasbeloppet

Det är många som blandar ihop inkomstbasbeloppet med prisbasbeloppet men det är två separata index.

  • Inkomstbas­beloppet: Justeras årligen efter löneutvecklingen i landet. Det speglar hur inkomsterna från lön förändras över tiden. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna pensionspoäng och maxbelopp för allmän pension.
  • Prisbasbeloppet: Förändras varje år efter konsumentprisindex. Detta är då ett värde på det gågna årets inflation. Prisbasbeloppet används bland annat för beräkna nivån på barnbidrag och studiebidrag.

Kortfattat kan man säga att skillnaden mellan dessa två index är att inkomstbasbeloppet återspeglar den ekonomiska tillväxten medan prisbasbeloppet återspeglar kostnadsutvecklingen.

Beräkna inkomstbasbeloppet

Beräkna inkomstbasbeloppet

Inkomstbas­beloppet fastställs av Pensions­myndigheten som baserar sina beräkningar på statistik över det senaste tidens löneutveckling. Som utgångsdata används medellönen i Sverige, vilket Pensionsmyndigheten hela tiden mäter.

Dessutom analyseras den prognostiserade kommande löneutvecklingen. Anledningen till att inkomstbasbeloppet beräknas och fastställs sent på året är just att höstens löneförhandlingar ska kunna räknas in i det kommande inkomstbasbeloppet. i

Vad inkomstbasbeloppet används till?

Vad inkomstbasbeloppet används till?

Inkomstbasbeloppet tillämpas inom många delar av det svenska pensions- och socialförsäkringssystemet som t.ex.:

  • Pensionssparande: Den pensionsgrundande inkomsten regleras av nivån på inkomstbasbeloppet.
  • Pensionsberäkning: Pensionsutbetalningarna påverkas direkt av förändringar i inkomstbasbeloppet.
  • Föräldraförsäkring: Förändrapenningens justeras efter justeringar i inkomstbasbeloppet.
  • Sociala avgifter: Egenföretagares kostnader för sociala avgifter beräknas med stöd av inkomstbasbeloppet.

Allt intressant om inkomstbasbeloppet

Du kan läsa mer om inkomstbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.


Meny - Inkomstbasbelopp
Till förstasidan på www.inkomstbasbelopp.se Högst upp på sidan om inkomstbelopp Längst ned på sidan om inkomstbelopp
2024 2023 2002 -2024 7.5 ibb